Home

Advocatenkantoor WEEGMANN DE GELAS uit Brugge biedt u gespecialiseerde juridische diensten op het vlak van transport- en handelsrecht en verzekeringen. Wij begeleiden u in het voeren van onderhandelingen, het sluiten van overeenkomsten en het oplossen van onenigheden. U kunt rekenen op onze professionele bijstand en vertegenwoordiging, zowel nationaal als internationaal. Onze advocaten zijn gedreven, doelgericht en bereikbaar. Uw zaak en belangen worden vooropgesteld.

internationaal
internationaal

Het advocatenkantoor WEEGMANN DE GELAS kan zich beroepen op een jarenlange ervaring en expertise in het behandelen van internationale dossiers.

Zij streven ernaar om iedere cliënt optimaal en professioneel juridisch advies of bijstand te verlenen voor zowel Belgische alsook buitenlandse rechtbanken.

transportrecht
transportrecht

WEEGMANN DE GELAS heeft heel wat expertise en ervaring in zowel het nationale als internationale transportrecht.

Het transportrecht dekt heel wat ladingen en WEEGMANN DE GELAS wil haar cliënten dan ook begeleiden bij al hun vragen en problemen in transportgerelateerde kwesties en streeft daarbij naar een individuele, deskundige en efficiënte oplossing voor ieder juridisch vraagstuk.
Zij volgen de nationale en internationale transportwetgeving voortdurend nauw op en zijn erg vertrouwd met de te voeren procedures, wat hen in staat stelt om u met up-to-date kennis van zaken advies te verstrekken en bijstand te verlenen.
WEEGMANN DE GELAS behandelt kwesties inzake:

 • CMR;
 • Maritiem;
 • Vervoersvergunning;
 • Cabotage;
 • Rij- en rusttijden;
 • Douane en accijnzen;
 • Kilometerheffing;
 • E-vignet;
 • ADR;
 • Verkeersbelasting;
 • Uitzonderlijk vervoer;
 • Overlading en ladingzekering.
handelsrecht
handelsrecht

De nationale en internationale reglementering in het kader van handelsrelaties evolueert voortdurend en WEEGMANN DE GELAS staat u in dit kluwen bij met deskundig advies.

Ieder probleem zien zij als een juridische uitdaging waarbij zij een oplossing aanbieden op maat van de cliënt en met oog en aandacht voor haar specifieke wensen en vereisten.
WEEGMANN DE GELAS adviseert en begeleidt u onder meer in het opstellen of aanpassen van:

 • Algemene voorwaarden;
 • Contracten;
 • Koop- en verkoopovereenkomsten;
 • IT-overeenkomsten;
 • Distributieovereenkomsten;
 • Exclusiviteitscontracten;
 • Handelsagentuurovereenkomsten;
 • Consultancy-overeenkomsten;
 • Documentaire kredieten.
verzekeringen
verzekeringen

WEEGMANN DE GELAS kan u helpen met al uw vragen betreffende verzekeringen.

WEEGMANN DE GELAS biedt advies en ondersteuning met betrekking tot:

 • Verkeersrecht;
 • BA na uitbating;
 • BA na levering;
 • Verzekeringsgeschillen.